SANAT SÖZLÜĞÜ

 1. ABİDE (İng . Monument, memorial ). Eski dilde anıt .
 2. ABSTRE SANAT .Soyut Sanat.
 3. AESTHETİC MOVEMENT movement ( İng. Aesthetic Movement ). Sanat sanat içindir düşüncesinin savuculuğunu yapan bir geç 19.yy .İngiliz sanat akımı .
 4. AHŞAP (İng.Wooden, made of timber ) . Ağaçtan elde edilen malzemeyle yapılmış her tür ürünü niteler.
 5. AKADEMİ ( İng.Academy ).Sözcüğün kökenini, içinde Plato'nun ders verdiği Atina yakınlarındaki Akademos'un bahçesi oluşturur.
 6. ANATOMİ (İng. Anatomy ). İnsan vücudunu oluşturan kas ve kemik sisteminin araştırılmasıyla uğraşan bilimsel disiplin.
 7. ANITSAL ( İng. Monumantel ). Anıt niteliğinde ya da büyük boyutlu heykel veya yapıları niteler
 8. ANTİKA ( İng. Antigue ). Eski çağ ya da uygarlıklardan kalma kültürel ve sanatsal değer taşıyan , taşınabilir boyutta obje.
 9. BAUHAUS ( İng. Bauhaus ). Yaşamını 1919- 1933 yılları arasında sürdürmüş ünlü Alman sanat okulu.
 10. BİNA ( İng. Building ). Bir iç mekan oluşturan her tür yapı.
 11. BİZANS SANATI ( İng. Byzantine Art ). Doğu Roma İmparatorluğun'un geliştirdiği sanat.
 12. BOYHEYKELİ ( İng. Statue ). Ayakta durur konumda bir insanı betimleyen heykel.
 13. ÇARMIH ( İng. Cross ). Haç biçiminde ahşap öge.
 14. ÇİZİM (İng. Drawing, draughting ). Bir düzlem üzerinde yalnızca çizgiler kullanılarak yapılan resmetme ve betimleme, işlemi.
 15. DEKORASYON ( İng. Decoration ). Mekanı oluşturan ögelerin ve yüzeylerin düzenlenmesi eylemi
 16. DEKORATİF ( İng. Decorative ). Dekorasyona ilişkin.
 17. DEKORATİF SANATLAR ( İng. Decorative Arts ). İç mimarlık , dekorasyon, tekstil tasarımı , sahne tasarımı, tezhip, seramik, grafik gibi sanat dallarının genel adı.
 18. DESEN ( İng. Drawing, desing, sketch ). Resim sanatçısının eskiz niteliğinde ve genellikle , karakalem, füzen gibi malzemelerle yaptığı çalışma.
 19. DESİNATÖR ( İng. Draughtsman ). Mimari ve genel olarak teknik çizim işlerinde çalışan kişi.
 20. DÖKÜM ( İng. Casting ). Önceden hazırlanmış bir kalıbın içine alçı ya da ergitilmiş metal dökerek heykel ya da başka nesneler yapma işlemi.
 21. DÖKÜMEVİ YA DA DÖKÜMHANE ( İng. Foundry ). İçinde metal dökümü yapılan yapı ya da mekan.
 22. FUAR (İng. Fair, exposition ). Kendisi için özel olarak yapılmış yapılarla donatılmış özel bir alanda açılan büyük panayır.
 23. İÇMİMAR (İng. Interior decorator ). İçmimarlık alanında çalışan meslek adamı .Dekoratör.
 24. İÇMİMARLIK ( İng. Interior decoration ). Mevcut bir yapımın ya da onun bir kesimin döşenmesi, donatılması, bezenmesi, süslenmesi vs. için yapılan çalışmaların tümü.
 25. KARAKALEM ( İng. Pencil ). Kurşunkalem kullanılarak yapılmış resim.
 26. TİYATRO ( İng. Theatre ). İçinde oyunlar sahnelenmesi amacıyla yapılmış özel
 27. YAPIT ( İng. Work of art ). Sanat ürünü. Sanatsal değer taşıyan ve bu nitelikte olması daha üretimi sırasında amaçlanmış nesne. Sanat yapıtı eser ya da;sanat eseri de denir.
 28. KOLEKSİYONCULUK (İng. Collecting ). Sanat yapıtlarını kişisel bir merak ve ilgi nedeniyle toplama uğraşı.
 29. KÜLTÜR MERKEZİ ( İng. Cultural centrel ). Sergileme , gösteri , eğitim, kitaplık vs. gibi kültürel etkinlikler için yapılmış mekanları içeren çok işlevli yapı.
 30. MADALYA ( İng. Medal ). Metal para biçiminde ve bir olayı ya da kişiyi anma veya yararlılığı ödüllendirme amacıyla hazırlanmış metal öge.
 31. MADALYON ( İng. Locket, medallion ). İnce bir zincire takılarak boyna asılan metal para biçiminde süs eşyası.
 32. MADONNA ( İng. Madonna ). Hıristiyan ikonografisinde Meryem'le kucağında çoçuk İsa'yı birlikte betimleyen resim türü.
 33. MAKET ( İng. Architectural model ). Bir yapının tümünün ya da bir bölümünün belirli bir ölçekte küçültülmüş modeli.
 34. MERMER ( İng. Marble ). Genel olarak, güzel renkli ve dokulu olan ve iyi cilalanan taşlara mermer denir.
 35. MISIR SANATI ( İng. Egyption Art ). Mısır'da yaklaşık olarak M.Ö 4000'den M.Ö 300'e dek gelişen sanat.
 36. MODA ( İng. Fashion ). Giyim, davranış, ev döşeme, makyaj gibi alanlarda topluma ya da toplumun geniş bir kesimine yaygın ortak tutum ve anlatım özellikleri bütünü.
 37. MODERN SANAT ( İng. Modern Art ). 19. yy'ın eklektisist doğrultudaki sanat anlayışıla karşıt tüm sanat akımlarını ve üsluplarını içerir.
 38. NATÜRALİZM ( İng. Naturalism ). Sanat yapıtında doğal gerçekliği hiçbir değişime uğratmadan, üsluplaştırıp ülküselleştirmeden betimlemeyi amaçlayan anlayış.
 39. NONFİGÜRATİF SANAT ( İng. Non-figurative Art ). Resim ve heykel de, gerçek varlık ve nesnelere gönderme yapan betileri kullanmayan sanat anlayışı.
 40. OSMANLI SANATI ( İng. Ottoman Art ). Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde 1299'dan 1923'e dek gelişen sanat.
 41. OYMA ( İng. Carving ).Özel araçlarla yapılan ağaç süsleme sanatı.
 42. PİRAMİT ( İng. Pyramid ). Eski Mısır anıtsal mezar yapısı.
 43. PLASTİK SANATLAR ( İng. Plastic arts ). Resim ve Heykel sanatlarına verilen genel
 44. ROKOKO ( İng. Avrupa sanatında Barok'tan sonra gelişen üslup.
 45. RÖNESANS SANATI ( İng. Renaissance Art ). 14.yy'da İtalya'da başlayarak ,16 yy,a dek tüm Batı ve Orta Avrupa'ya yayılan sanat hareketi.
 46. SERGİ ( İng. Exhibition ). Taşınabilir boyuttaki sanat yapıtlarının bir mekanda topluca kamuya sunulması.
 47. TASARIM ( İng. Design ). Bir tasarlama eylemi sonucunda beliren ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, maket vs.gibi ürünlerin tümü.
 48. TÜRK SANATI ( İng. Turkish Art ). Tarih boyunca Türk toplulukları ya da devletlerince yaratılan sanat.
 49. YARIŞMA ( İng. Competition ). En başarılı sanat yapıtını ya da bir yapının inşasında uygulanacak en başarılı projeyi seçmek işlemi.
 50. YUNAN SANATI ( İng. Greek Art ). Yunan kabilelerinin M.Ö 2. binyılın başlarında kuzeyden gelerek Yunan Yarımadası'na yerleşmelerinden M.Ö son yüzyıl içindeki Roma egemenliği dönemine ( M.Ö 31 ) kadar süren sanat.
 51. PLASTİK SANATLAR ( İng. Plastic arts ). Resim ve Heykel sanatlarına verilen genel ad.
Atatürk Heykeli, Büstü , Rölyefi ( Kabartması ) , Anıtı ve Maskı istediğiniz ebatta sipariş verebilirsiniz. Heykel , büst, rölyef ( kabartma), anıt istediğiniz ebatta sipariş verebilirsiniz. Heykeller , büstler, rölyefler (kabartmalar ) , özgün yapıtlar , anıtlar gibi çalışmaları ; bronz (tunç) , taş (mermer yontu ) ahşap yontular , bakır , demir ( metal ) , polyester ( fiberglass cam elyafı ) ,paslanmaz çelik , beton döküm vs.malzemelerden yapılmaktadır.
Bu sitenin tüm hakları Heykeltıraş Dursun Dönmez 'e aittir. İzinsiz resim ve yazı alınamaz..
Adres:
Huzur mah . Abacı yokuşu . No : 1- 3 Kat :2 Seyrantepe 4.levent / İstanbul
Tel: +90 (212) 279 77 32 Gsm: +090 (542) 416 17 72
E – mail: atolye_d@yahoo.com
Breitling Replica Watches Cartier Replica Watches Hublot Replica Watches Omega Replica Watches U-Boat Replica Watches replica watches Franck Muller Replica Patek Philippe Replica Roger Dubuis Replica Sinn Replica Rolex Replica swiss replica watches